Golfregler

Varför har golf regler?

Man inser snabbt det unika med golf, oavsett hur länge man har varit utsatt för det. Spelas av individer som spänner över olika åldrar och bakgrunder, i olika miljöer, har golf en uppsättning regler som är lika distinkta som själva spelet. Centralt för dessa regler är antagandet om ärlighet bland spelare, en hörnsten som skiljer golf åt. Även om komplexiteten i dessa regler kan locka en del att förbise dem, kan alla golfare tjäna på att bekanta sig med reglerna.

Att förstå och följa reglerna ger en tydlig utvärdering av ens kompetens. Oavsett om det gäller benchmarking mot kamrater, familj eller yrkesverksamma, garanterar efterlevnad av reglerna en rättvis jämförelse. Ändå, för att verkligen kunna mäta sin prestation mot andra, är en förtrogenhet med reglerna oumbärlig.

Att bryta igenom personliga poänggränser, som att uppnå en förstagångspoäng under 100, 90 eller 80, är ett ögonblick av äkta stolthet. Men denna prestation förlorar sin glans när den befläckas av regelöverträdelser som inte har hänförts till.

Dessutom förbinder reglernas universalitet golfare över hela världen. Styrt av en enda uppsättning bestämmelser som skapats av USGA och The R&A, fortsätter golfare över hela världen enligt samma principer. Oavsett om det är i Kina eller någon annanstans binder hantering av situationer som en förlorad boll golfare över kontinenter.

Utöver global enhet ger kunskap om reglerna tröst i att hävda sina rättigheter och valmöjligheter på banan. Frågor som omfattningen av lättnad eller påföljden för ett regelbrott blir tydligare med en djupare förståelse av reglerna. Förtroendet för att välja det mest fördelaktiga alternativet i en given situation växer när man blir mer insatt i reglernas krångligheter.

Här är en länk till golfens alla regler >>

Regel 18.3c

Två likadana golfbollar. Vet du vilken som är din?
Detta är regeln som säger vad som gäller då och den är inte snäll i detta läge mot dig. Kort säger den att ifall du kommer till ett område där du tror att bägge bollarna ligger och inte kan identifiera vilken som är förstaboll så ska den hittade bollen räknas som den provisoriska.

Hittar du bara en boll är det bara att spela på den som då är den provisoriska. Hittar du bägge bollarna får du välja en av dem och spela vidare på. Den räknas då som den provisoriska. Om det var efter utslaget blir det alltså att du slår ditt fjärde slag oavsett.

Det kan alltså vara smart att ha lite olika märkning på sina bollar. Eller tänker man att risken för detta är väldigt liten och chansar med samma märkning hela tiden.

Regelfrågan – Blir en provisorisk boll i spel automatiskt andra gången du slår den?
En provisorisk boll är ett strålande sätt för oss att spara tid ute på banan. Efter ett slag in till det där höga gräset där du vet att det är svårt att hitta bollen passar ett provisoriskt slag perfekt. Annars om du inte hade hittat bollen hade du varit tvingad att gå tillbaka till tee och slå en ny boll. Något som riskerar att ta lång tid speciellt efter att du först letar efter den ordinarie bollen i tre minuter.
Situationen i denna fråga är alltså att du har slagit ett snett slag och bedömer att en provisorisk boll vore bra. Dock slaget med den provisoriska blir inte alls så bra utan hamnat långt kortare än första bollen. Frågan är då om du måste leta efter första bollen först innan du slår på den provisoriska igen för att den inte ska ersätta första bollen?

Hade motarbetat syftet med provisorisk
Svaret är att du får spela vidare på den provisoriska. Detta oavsett hur många slag som krävs. Det är först när du kommer fram till det området där den första bollen rimligen ligger som du inte längre får spela på den. Allt annat hade liksom motverkat syftet med att tillåta spelare att lira på en provisorisk boll.

Väljer du att spela på den provisoriska bollen när den ligger längre fram än vad du bedömer att den första gör så sätter du den i spel. Detta då oavsett om du skulle hitta den första bollen i efterhand.

Kom ihåg att det är där det är bedömt att den ligger som spelar roll. Skulle ni t ex ha trott att bollen ligger vid träd X och du spelar ett andraslag på p-bollen som ligger 30 meter kort om där ni trodde att första bollen låg så är det okej. Detta även om det sen visar sig att den provisoriska visst låg 2 meter framför förstabollen som ni sen kommer fram till måste ha träffat träd X och studsat tillbaka utan att ni såg det.

Illustration
Scrollar du ner hittar du en illustration av detta. Det är här alltså okej att slå på den provisoriska vid Punkt A. Detta då den uppenbart är kortare än där den ursprungliga bollen misstänks ligga. Dock att spela den provisoriska vid punkt B innebär att den sätts i spel. Den ursprungliga bollen är därmed inte aktuell längre även om den hittas.

Open chat
Välkommen till Seniorgolfens hemsida. Hur kan vi hjälpa dig?